Innovationsstrategi

Innovationsstrategi på Mellervangskolen

 

De tre faser (Weedal, 2004)

 

 • Pre-implementering
 • Implementering
 • Bæredygtig innovation

 

På Mellervangskolen har vi været gennem den første fase, og er nu i fase 2, implementeringsfasen. Vi har undersøgt skolens praksis, indsamlet viden fra personalet, ledelsen og eleverne, og vi har med engagement og interesse deltaget i skolens forskellige aktiviteter.

Mange projekter er sat i søen, og målet med arbejdet er nu at tilpasse og justere de mange projekter og idéer. Der er blevet skabt et kreativt udviklingsklima for det pædagogiske personale, hvor idéer modtages og gives feedback på.

Didaktisk er skolen blevet præsenteret for FIRE-modellen (Rhode & Olsen), og personalet har arbejdet med bogens mange øvelse gennem workshops.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af de tre udviklingsfaser

 

Fase 1: Pre-implementering – Udviklende planer og visionsarbejde

 

For ledelse:

 • Visions- og strategiarbejde, forhandling og forståelser (Hersted m.fl. 2011).
 • Meningsskabelse og begrebsafklaring (Molly-Søholm & Willert, 2010).
 • Den kreative forandringsmodel (Puccio m.fl., 2010).

 

For personale:

 • Temadage og workshops omkring pædagogisk og organisatorisk innovation og (inden skolens opstart).
 • Meningsskabelse og begrebsafklaring (Molly-Søholm & Willert, 2010).
 • Den kreative forandringsmodel (Puccio m.fl., 2010).
 • Observationer, deltagelse og engagement.
 • Tilbud om projekter.

 

Fase 2: Implementering – implementering og justeringer

 

 • Løbende aktioner og refleksioner gennem prøvehandlinger i aktionslæringsgrupper. Handlinger og refleksioner bliver værdiskabende læring for kollegaer og interessenter.
 • Projektskabelse – Læringsdesigns for pædagogisk personale (fx Læringsrebellerne, Den skæve årgang og Det muntre lokum).
 • De kreative klima (Puccio m.fl. 2010) – Idé- og entreprenørskabszoner og processer (Den skæve årgang, Det skæve rum og Læringsrebellerne).
 • Eksterne ressourcer – Netværk, partnerskaber og fundraising.
 • Innovative teams – implementering af kreativitetsværktøjet, Foursight (Puccio, Nielsen, m.fl.)
 • Obligatorisk projektarbejde – Pædagogisk personale arbejder med projektarbejde i skolens ønskede omfang.

 

Fase 3: Bæredygtig innovation – mål

 

 • Skolens teams (inkl. ledelsesteam) er kreative og innovative og har gennemgået læreprocesser herindefor. Skolens pædagogiske personale og ledelse har en forståelse for, og har erhvervet kompetencer til at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen.
 • Kreativitet, innovation og entreprenørskab er naturlige, synlige og aktive elementer i skolens hverdag.
 • Skolen har opbygget en brugbar værktøjskasse med metoder til at arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab – både i teams og i undervisningssammenhænge.
 • Skolens teams (inkl. ledelsesteam) har en forståelse for den kreative proces og har fået et fælles sprog omkring de fire faser i den kreative proces (Puccio m.fl.).
 • Skolen lærer progressivt, og skaber et fælles innovativt mindset, hvor elevernes fremtidige kompetencer er i højsædet.
 • Skolen besidder høj transfer og videndeling – der tænkes i kollektiv frem for individuel læring.
 • Eleverne på skolen tilbydes flere kreative og projekter og deltager i flere problembaserede læringsforløb med kreativitet og innovation.
 • Der findes spændende og motiverende læringsmiljøer på skolen.
 • Det pædagogiske personale arbejder med prøvehandlinger og udarbejder prototyper på god læringspraksis.
 • Skolens ledelse videreuddanner medarbejdere i retningen mod bæredygtig innovation.

Forandringsmodel